• 0 دیدگاه

در این مقاله به بررسی جامع آزمون نظام مهندسی می پردازیم. اگر تمایل به شرکت در یکی از آزمون های نظام مهندسی را دارید با نگارنده دانش همراه باشید.
در این مقاله خواهیم خواند:

 • آشنایی با با سازمان نظام مهندسی
 • ثبت نام و عضویت در سازمان نظام مهندسی
 • آشنایی با آزمون های نظام مهندسی
 • مواد درسی آزمون رشته عمران (محاسبات)
 • مواد درسی آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)
 • مواد آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)
 • مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري (طراحی)
 • مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري (نظارت)
 • مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري(اجرا)
 • چند نکته در مورد آزمون‌های سازمان نظام مهندسی

آزمون‌ نظام مهندسی ساختمان به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین آزمون‌هاي موجود در زندگی یک مهندس ساختمان است. چراکه قبولی در هریک از این آزمون‌ها به دریافت پروانه اشتغال به کار و دریافت مهر سازمان نظام مهندسی منجر می‌شود. در حقیقت این مهر قانونی و پروانه اجازه کار یک مهندس است که به وي اعتبار بخشیده و خدمات ارائه شده از سوي او، داراي صلاحیت و اعتبار فنی و قانونی خواهد بود. لذا بدیهی است که هر مهندس پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و طی دوره 3 ساله پس از فارغ‌التحصیلی، همواره به فکر عضویت در سازمان نظام مهندسی و شرکت در این آزمون‌ها باشد.
مهندسان ساختمان اعم از مهندس عمران، مهندس معمار، مهندس مکانیک، برق، شهرسازي، نقشه‌برداري و البته مهندس ترافیک همگی از دسته مهندسانی هستند که می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کرده و پروانه اشتغال به کار خود را دریافت کنند. مهندسان پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و طی کردن دوره 3 ساله پس از اتمام تحصیلات، می‌توانند ابتدا با عضویت در سازمان نظام مهندسی محل سکونتشان و سپس با ثبت‌نام در آزمون‌هاي دوره‌اي سازمان نظام مهندسی موفق به کسب پروانه اشتغال به کار در یکی ازگرایش‌هاي موجود در سازمان و البته گرایشی مطابق با تخصص خود شوند. توصیه ما این است که شما مهندس گرامی مراحل زیر را طی کنید تا موفق به اخذ پروانة اشتغال به کار خود شوید. پس با نگارنده دانش همراه باشید.

آشنایی با سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی ساختمان، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده است.
این سازمان داراي واحدهاي استانی است و سازمان هر استان از نظر حقوقی داراي شخصیت مستقل است. ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی، شوراي مرکز، رئیس سازمان و شوراي انتظامی.
براي تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که داراي مدرك مهندسی در رشته‌هاي اصلی مهندسی شامل معماري، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازي، نقشه‌برداري و ترافیک باشند، ضروري است. در حال حاضر کلیه استان‌هاي کشور داراي سازمان هستند.
اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان که در واقع مهم‌ترین بخش وظایف سازمان استان محسوب می‌شود به شرح زیر است:

 • برنامه‌ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامی در معماري و شهرسازی.
 • برنامه‌ریزي به‌منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسی ساختمان و مشاغل مربوط به آن.
 • ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي از طریق ایجاد پایگاه‌هاي علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
 • همکاري با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجراي دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌هاي جامع تفصیلی و هادي در شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
 • نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌هاي غیردولتی در حوزة استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
 • مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌هاي حوزه‌های مشمول این قانون.
 • دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌اي اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌هاي با‌ارزش و برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصی و معرفی طرح‌هاي ارزشمند.
 • تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌هاي مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیري از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
 • کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماري و همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
 • کمک به ارتقاي کیفیت طرح‌هاي ساختمانی، عمرانی و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون‌ها و شوراهاي تصمیم‌گیري در مورد این‌گونه طرح‌ها و همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجراي طرح‌هاي یاد شده، با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
 • ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در اختلافاتی که داراي ماهیت فنی است.
 • همکاري با مراجع استان در هنگام بروز انواع سوانح و بلایاي طبیعی.
 • تائید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
 • معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان براي عضویت در کمیسیون‌هاي حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاي سازمان.
 • تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاري خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی.
 • سایر مواردي که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده است.

ثبت‌نام و عضویت در سازمان نظام مهندسی

هر مهندس فارغ‌التحصیل در یکی از رشته‌هاي 7 گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌تواند با در دست داشتن مدارك لازم به عضویت این سازمان درآمده و از امکانات و ویژگی‌هاي این ارگان استفاده‌هاي لازم را ببرد. از آنجایی‌که سازمان نظام مهندسی در تمامی مراکز استان‌ها داراي نمایندگی‌هاي مستقل با اختیارات تقریباً مستقل است، ممکن است روند ثبت‌نام در هر مرکز سازمان کمی متفاوت باشد. ولی آنچه در ادامه بیان می‌شود روند معمول و استاندارد عضویت در مراکز سازمان نظام مهندسی کل کشور خواهد بود.
تا چند سال پیش روند ثبت‌نام براي عضویت در سازمان نظام مهندسی به‌صورت کاملاً حضوري صورت می‌گرفت. ولی امروزه در اکثر مراکز سازمان نظام مهندسی در شهرستان‌هاي مختلف، روند ثبت‌نام جهت عضویت در سازمان به‌صورت کاملاً اینترنتی بوده و شخص متقاضی تنها براي دریافت اصل کارت عضویت خود نیاز به مراجعه حضوري به سازمان را خواهد داشت.
برای مثال براي عضویت در سازمان نظام مهندسی مرکز تهران می‌توانید از لینک زیر وارد پرتال عضویت سازمان شده و مراحل ثبت‌نام خود را به‌صورت اینترنتی تکمیل کنید. ثبت‌نام در سازمان نظام مهندسی مرکز تهران:

لازم به ذکر است جهت عضویت در مرکز سازمان مورد نظرتان اصلی‌ترین و تنهاترین شرط عضویت، اقامت دائم شما در آن شهر است. براي اثبات اقامت دائم خود در هر شهري می‌توانید از سند ملکی و یا اجاره‌نامه رسمی استفاده کنید. از دیگر مدارك مهم و لازم براي ثبت‌نام در سازمان، اصل مدرك اتمام تحصیلات است. لازم به ذکر است که برخی از مراکز سازمان مدرك موقت پایان تحصیلات را نیز دریافت می‌کنند.

بدیهی است مدارك و اسناد دیگري چون شناسنامه، کارت ملی و عکس نیز براي هر ثبت‌نام رسمی ضروري بوده و باید متقاضی عضویت در سازمان، اسکن برابر با اصل شده آنها را به‌صورت اینترنتی در سایت پرتال ثبت‌نام سازمان آپلود کرده و سپس با پرداخت حق عضویت سالانه، که در هر مرکز سازمان نظام مهندسی مبلغ متفاوتی است، می‌تواند پس از گذشت زمان لازم به مرکز سازمان مورد نظر خود مراجعه کرده و اصل کارت عضویت خود را دریافت کند.

آشنایی با آزمون‌هاي نظام مهندسی

آزمون‌هاي نظام مهندسی ساختمان هر ساله در دو نوبت (در سال هاي اخیر این‌گونه بوده است) توسط دفتر مقررات ملی ساختمان و سازمان نظام مهندسی زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور مطابق با رشته‌ها و گرایشات موجود در سازمان، طراحی و برگزار می‌شود. همان‌طورکه پیش از این هم عنوان شد، رشته‌هاي موجود در سازمان عبارت‌اند از: مهندسی عمران، مهندسی معماري، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی نقشه‌برداري، مهندسی شهرسازي و مهندسی ترافیک.
برخی از این رشته‌ها داراي گرایشات و صلاحیت‌هاي متفاوتی هستند. به‌طور مثال رشته مهندسی عمران و معماري شامل سه صلاحیت طراحی و محاسبات، نظارت و اجرا است.
لازم به ذکر است که صلاحیت اجرا در یکی دو سال اخیر بر اساس اهداف و نیاز جامعه مهندسی کشور ایجاد شد و آزمون‌هاي آن نیز چند دوره‌اي است که برگزار می‌شود. تنها نکته قابل توجه در اینجا پیش‌نیاز بودن صلاحیت نظارت براي صلاحیت اجرا است. به عبارتی چنانچه داوطلبی آزمون اجرا را قبول شود، درصورتی‌که در آزمون نظارت نتوانسته باشد موفقیتی کسب کند، صلاحیت اجراي آن نیز تا زمان قبولی در آزمون نظارت در دوره هاي بعدي، کم لن یکن تلقی خواهد شد.
هر یک از مهندسان فارغ‌التحصیل در رشته‌هاي 7 گانه سازمان نظام مهندسی می‌توانند بر اساس تخصص خود، یک یا چند صلاحیت مورد علاقه خود را انتخاب کرده و پس از ثبت‌نام در آزمون آن، براي کسب پروانه اشتغال به کار در آن رشته و صلاحیت اقدام کنند. بدیهی است موفقیت در هر آزمون برابر دریافت پروانه اشتغال به کار در آن رشته و صلاحیت خواهد بود و داوطلب نیاز به اقدام یا مدارك دیگري نخواهد داشت. از مهم‌ترین و پررونق‌ترین آزمون‌هاي سازمان نظام مهندسی می‌توان به آزمون محاسبات و نظارت رشته عمران و همچنین آزمون‌هاي طراحی و نظارت رشته معماري اشاره کرد. البته رشته‌هایی مانند مکانیک و برق نیز متخصصین و علاقه‌مندان به خود را دارد و بدیهی است که یک ساختمان به مهندسین مکانیک و برق نیز نیاز دارد.
مانند تمام آزمون‌های رسمی کشور، آزمون‌هاي سازمان نظام مهندسی نیز داراي مفاد و مواد از پیش تعیین شده‌اي است که مهندسین و داوطلبین گرامی باید خود را براي این مواد آماده کنند. براي اطلاع از مفاد و مواد درسی آزمون‌هاي نظام مهندسی براي هر یک از رشته هاي 7 گانه مهندسی، می‌توانید به سایت دفتر مقررات ملی ساختمان مراجعه کنید. در ادامه مواد درسی آزمون‌هاي رشته‌هاي مهندسی عمران و معماري به تفکیک صلاحیت‌ها آورده شده است.

مواد درسی آزمون رشته عمران (محاسبات)

 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) -1392
 •    مبحث هفتم (پی و پی‌سازي) -1392
 •    مبحث هشتم (طرح ‌و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •    مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، (چاپ دوم به بعد) -1392
 •    مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -1392
 •    مبحث یازدهم (طرح و اجراي صنعتی ساختمان) -1392
 •    آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)، ویرایش چهارم
 •    اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
 •    مکانیک خاك- گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

مواد درسی آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌هاي اجرایی آن (1390) و تصویب نامه شمارة 160277/ت52660 مورخه 5/12/94 هیأت وزیران در مورد اصلاح موادي از آیین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان
 •    مبحث اول (تعاریف) -1392
 •    مبحث دوم (نظامات اداري) -1384
 •    مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) -1392
 •    مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) -1392
 •    مبحث هفتم (پی و پی‌سازي) -1392
 •    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •    مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد -1392
 •    مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -1392
 •    مبحث یازدهم (طرح و اجراي صنعتی ساختمان) -1392
 •    مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) -1392
 •    مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) -1391
 •    مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) -1392
 •    آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش چهارم
 •    راهنماي جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌هاي فولادي (بخش هاي نظارت و اجرا) -1390
 •    تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌هاي فولادي و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)
 •    روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
 •    گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 •    مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مواد آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌هاي اجرایی آن (1390) و تصویب نامه شمارة 160277/ت52660 مورخه 5/12/94 هیأت وزیران در مورد اصلاح موادي از آیین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان
 •    مبحث دوم (نظامات اداري) -1384
 •    مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) -1392
 •    مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -1392
 •    مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) -1392
 •    مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) -1392
 •    مبحث هفتم (پی و پی‌سازي) -1392
 •    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •    مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) - ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد -1392
 •    مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي‌) -1392
 •    مبحث یازدهم (اجراي صنعتی ساختمان‌ها) -1392
 •    مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) -1392
 •    مبحث هجدهم (عایق‌بندي و تنظیم صدا) -1392
 •    مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژي) -1389
 •    مبحث بیستم (علائم و تابلوها) -1384
 •    مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگه‌داري از ساختمان‌ها) -1392
 • آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش چهارم
 •   گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 •   راهنماي جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) -1390
 •   روش‌ها و مسائل اجرایی
 •   مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان
 •   قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها
 •   قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجري
 •   قوانین صنعت بیمه و مالیات
 •  مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزي و کنترل پروژه
 •   قانون کار
 •   ماشین آلات ساختمانی
 •   مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري (طراحی)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) -1392
 •    مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -1392
 •   مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •   مبحث یازدهم (اجراي صنعتی ساختمان‌ها) -1392
 •   مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) -1392
 •   مبحث هجدهم (عایق‌بندي و تنظیم صدا) -1390
 •   مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژي) -1389
 •   مبحث بیستم (علائم و تابلوها) -1384
 •   مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) -1391
 •   مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري
 •   مبانی طراحی معماري
 •   جزئیات اجرایی ساختمان
 •   ضوابط بلند‌مرتبه سازي
 •   ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین

مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري (نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن (1390) و تصویب نامه شمارة 160277/ت52660 مورخه 5/12/94 هیأت وزیران در مورد اصلاح موادي از آیین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان
 •    مبحث دوم (نظامات اداري) -1384
 •    مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) -1384
 •    مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -1392
 •    مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) -1392
 •    مبحث هفتم (پی و پی‌سازي) -1392
 •    مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •   مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد -1392
 •   مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -1392
 •   مبحث یازدهم (اجراي صنعتی ساختمان‌ها) -1392
 •   مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) -1392
 •   مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) -1392
 •   مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) -1389
 •   مبحث هجدهم (عایق‌بندي و تنظیم صدا) -1390
 •   مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژي) -1389
 •   مبحث بیستم (علائم و تابلوها) -1384
 •  مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) -1391
 •  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) -1392
 •  راهنماي صرفه‌جویی در مصرف انرژي -1392
 •  راهنماي جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) -1390
 •   گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 •   روش‌ها و مسائل اجرایی
 •   مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
 •   مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان
 •   راهنماي مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) -1392

مواد آزمون نظام مهندسی رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 مورخه 5/12/94 هیأت وزیران در مورد اصلاح موادي از آیین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان
 •   مبحث دوم (نظامات اداري) -1384
 •   مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) -1392
 •   مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -1392
 •   مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختمانی) -1392
 •   مبحث هفتم (پی و پی‌سازي) -1392
 •   مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنایی) -1392
 •  مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد -1392
 •  مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -1392
 •  مبحث یازدهم (اجراي صنعتی ساختمان‌ها) -1392
 •  مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) -1392
 •  مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) -1392
 •  مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) -1389
 •  مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) -1390
 •  مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژي) -1389
 •  مبحث بیستم (علائم و تابلوها) -1384
 •  مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) -1392
 •  راهنماي صرفه‌جویی در مصرف انرژي -1392
 •  راهنماي جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) -1390
 •   گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 •  روش‌ها و مسائل اجرایی
 •  مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان
 •  نظام فنی و اجرایی کشور
 •  مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجري
 •  قوانین صنعت بیمه و مالیات
 •  مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزي و کنترل پروژه
 •  قانون کار
 •  ماشین آلات ساختمانی
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

چند نکته در مورد آزمون‌های سازمان نظام مهندسی

آزمون‌هاي سازمان نظام مهندسی معمولاً در 2 روز و در روزهاي پنجشنبه و جمعه (به دلیل شاغل بودن مهندسین) برگزار می‌شود. آزمون‌هاي رشته‌هاي عمران و معماري "صلاحیت‌هاي نظارت و اجرا" و آزمون دیگر رشته‌ها در روز اول (پنجشنبه) برگزار خواهند شد و آزمون "صلاحیت محاسبات" رشته عمران و "صلاحیت طراحی" رشته معماري در روز دوم (جمعه) برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که تمامی آزمون‌هاي سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت تستی بوده و تماماً جزوه باز است. به عبارتی داوطلبین گرامی می‌توانند کلیه منابع و مواد آزمون خود را به همراه داشته باشند. همراه بردن وسایل کمکی به مانند ماشین‌حساب‌هاي مهندسی و حتی ماشین‌حساب‌هایی که برنامه‌نویسی می‌شوند نیز در این آزمون‌ها آزاد بوده و داوطلبین می‌توانند به راحتی کلیه فرمول‌ها و روابط مورد نیاز خودشان را در ماشین‌حساب‌هاي خود برنامه‌نویسی کرده و در سر جلسه به راحتی از آنها استفاده کنند.
نتایج آزمون‌هاي نظام مهندسی به‌صورت درصد بیان می‌شود. به بیانی دیگر حد نصاب قبولی شما در آزمون‌هاي نظام مهندسی، کسب حداقل 50 درصد است. این بدین معنی است که شما با پاسخ‌دهی به 50 درصد سؤالات می‌توانید در آزمون موفق شوید. تعداد سؤالات هر آزمون 60 تست است. لذا چنانچه هر داوطلب بتواند حداقل به نیمی از سؤالات پاسخ صحیح دهد، می‌تواند این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. ولی هرگز فراموش نکنید که پاسخ‌ دادن تنها به نیمی از سؤالات نمی‌تواند ضامن قبولی شما باشد. چراکه آزمون‌هاي نظام مهندسی علاوه بر جزوه باز بودنشان، داراي نمره منفی نیز هستند. به‌طوری‌که هر سه پاسخ نادرست یک پاسخ صحیح شما را خنثی می‌کند. لذا باید دقت کنید که تنها به سوالاتی پاسخ دهید که به جواب آنها اطمینان کامل دارید. همچنین تجربه نشان داده است کسانی به موفقیت در آزمون دست پیدا می‌کنند که به بیش از نیمی از سؤالات پاسخ می‌دهند. نحوه محاسبه میزان درصد کسب شده شما در آزمون نظام مهندسی از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

                                                                                    100 *   (تعداد پاسخ های غلط) – 3 * (تعداد پاسخ های صحیح) = نمره آزمون                
                                                                                                                                3 * 60
برای مثال اگر شما به 35 سؤال به‌صورت صحیح و به 6 سؤال به‌صورت غلط پاسخ داده باشید، نمره شما به‌صورت زیر محاسبه خواهد شد:

 55 =  100 *  6 – 3 * 35
                     3 * 60

                                                                                                                                                                                               
پس می‌بینید که پاسخ دهی به بیش از نیمی از سؤالات می‌تواند تا حدود زیادي ضامن موفقیت شما باشد. پاسخ دادن به سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسی علاوه‌بر تسلط روی مفاهیم و تئوري‌هاي طراحی سازه و همچنین تسلط کامل بر بندها و تبصره‌هاي مقررات ملی ساختمان، نیاز به سرعت عمل، مدیریت زمان و راه‌هاي کمکی و کوتاه ‌شده نیز دارد.

مقالات و نوشته‌های بعدی ما را دنبال کنید تا بتوانید اطلاعات خود را افزایش داده و آزمون موفقی را پشت سر بگذارید.

معرفی کتاب های آزمون نظام مهندسی

انتشارات نگارنده دانش در راستای موفقیت شما عزیزان در آزمون نظام مهندسی در رشته ها و گرایش های مختلف اقدام به انتشار کتاب هایی مرتبط با آزمون نظام مهندسی نموده است که می توانید متناسب با رشته تحصیلی خود از این کتاب ها استفاده کنید و آنها را به صورت آنلاین خریداری نمایید.

به امید موفقیت داوطلبین گرامی
نویسنده: مهندس آتیلا امینی