• ۰ دیدگاه

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان؛ که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است.
این مقررات و ضوابط در قالب بیست و دو جلد کتاب که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد منتشر شده است، که در این مقاله به معرفی مبحث بیست و دوم می پردازیم:

هدف مبحث بیست و دوم از مقررات ملی ساختمان:

حداقل الزامات و ضوابط در طول عمر مفید ساختمان برای تعمیرات، نگهداری و تغییرات در تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و سیستم گازرسانی و الزامات نصب و جابه‌جایی آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مقررات مبحث ۲۲ ناشی می‌شود.
این ملزومات برای تامین بهداشت، ایمنی، آسایش ساکنین، جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه و بهره‌دهی مناسب تدوین شده‌اند.

دامنه کاربرد مبحث ۲۲

کاربرد مبحث بیست و دوم از مقررات ملی ساختمان در محدوده ساختمان‌ها با کاربری‌های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن است. موارد زیر مشمول رعایت الزامات قانونی است:

۱.نگهداری اجزاء و قطعات معماری

۲.نگهداری اجزاء و قطعات سازه

۳.نگهداری اجزاء، قطعات و عملکرد تاسیسات برقی

۴.نگهداری اجزاء، قطعات و عملکرد تاسیسات مکانیکی

ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل‌های لازم حین ساخت، پس از ساخت آن، یا عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و ... ممکن است باعث فرسودگی زودرس بنا شده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد هر کشور برجای گذارد.
احداث ساختمان‌های آجری با کلاف باید براساس مقررات این فصل انجام گیرد. ساختمان‌های مشمول این فصل در مقایسه با ساختمان‌های آجری سنتی، رفتاری نسبتا شکل‌پذیر داشته ولیکن استفاده از ساختمان‌های آجری یا بلوکی مسلح ترجیح دارد.
منظور از ساختمان‌ آجری باکلاف، ساختمانی است که با آجر ساخته‌شده در آن بارهای قائم و جانبی توسط دیوارها تحمل می‌شود و کلاف‌بندی برای یکپارچه عمل کردن ساختمان تعبیه می‌شود.

رعایت مقررات مبحث ۲۲ برای کلیه ساختمان‌ها اعم از ساختمان‌های موجود و ساختمان‌هایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است.

معرفی کتاب مراقبت و نگهداری از ساختمان ها مبحث بیست و دوم

انتشارات نگارنده دانش با همکاری پردیس علم نیز در حوزه آزمون‌های نظام مهندسی کتابی تحت عنوان کتاب مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (مبحث ۲۲) منتشر کرده، که تألیف مهدی پروینی می‌باشد و قابل استفاده برای داوطلبان رشته معماری گرایش‌های نظارت و اجرا، رشته مهندسی تأسیسات برقی و رشته مهندسی تأسیسات مکانیکی گرایش‌های طراحی و نظارت می‌باشد، استخوان‌بندی و اسکلت اصلی این کتاب بر مبنای متن اصلی کتب مقررات ملی ساختمان و سؤالات نظام مهندسی ادوار گذشته می باشد.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ایران به عنوان یکی از مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته های فوق‌الذکر در آزمون نظام مهندسی  میباشد که مورد ارزیابی مهندسان قرار می‌گیرد.

کتاب مراقبت و نگهداری از ساختمان ها شامل۱۰ بخش می‌باشد که عبارتند از:

  • بخش اول: کلیات
  • بخش دوم: نظامات اداری
  • بخش سوم: معماری و سازه
  • بخش چهارم: نور، تهویه و شرایط سکونت
  • بخش پنجم: تأسیسات مکانیکی
  • بخش ششم: تأسیسات بهداشتی
  • بخش هفتم: تأسیسات برقی
  • بخش هشتم: تاسیسات گازرسانی ساختمان‌ها
  • بخش نهم: حفاظت در برابر حریق
  • بخش دهم: آسانسور و پلکان برقی

با رعایت مبحث بیست و دوم علاوه بر حفظ جان و مال انسان‌ها، می‌توانیم شاهد تحقق اهداف مقررات ملی ساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، حفاظت از سرمایه‌های مردمی و عمومی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری و تأمین آسایش و ایمنی انسان‌ها باشیم.

در آخر امیدواریم تلاش صورت گرفته که گامی هرچند کوچک در عرصه علم و دانش است، مفید واقع شده و باعث موفقیت داوطلبان محترم در آزمون‌های ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی شود.