آدرس:

تهران،خیابان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک۸۸، واحد ۳

شماره تماس:

۶۶۹۶۲۰۵۳ – ۶۶۹۶۲۳۰۵ – ۶۶۹۶۴۲۸۸ ۰۹۱۲۹۶۱۰۵۰۷

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه : ۹ تا ۱۸ پنجشنبه : ۹ تا ۱۴