نمایش 25–36 of 54 نتایج

-10%

کتاب سیستم عامل ربات ROS | عبدالکریمی

۸۵,۰۰۰تومان ۷۶,۵۰۰تومان

مولف: علیرضا عبدالکریمی                                                                            ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۱۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۶۵۹۵

کتاب SOLIDWORKS علمداری -10%

کتاب کامل ترین مرجع آموزشی و کاربردی SOLIDWORKS | علمداری ، اسلامی ، آقاکثیری

۱۲۰,۰۰۰تومان ۱۰۸,۰۰۰تومان

مولفان: علی اکبر علمداری، حسین اسلامی، علی آقاکثیری                               ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۰۸

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۵۳۲

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد اول علیپور -10%

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد اول | علیپور حقیقی

۱۳۰,۰۰۰تومان ۱۱۷,۰۰۰تومان

مولف: محمدرضا علیپور حقیقی                                                                     ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: هفتم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۱۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۲۶

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد دوم علیپور -10%

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA جلد دوم | علیپور حقیقی

۱۳۰,۰۰۰تومان ۱۱۷,۰۰۰تومان

مولف: محمدرضا علیپور حقیقی                                                                     ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۷۰۴

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۶۳۱

کتاب آباکوس سطح پیشرفته ویژه مکانیک -10%

کتاب آباکوس سطح پیشرفته ویژه مهندسی مکانیک | رواجی، سروش نیا

۱۵۰,۰۰۰تومان ۱۳۵,۰۰۰تومان

مولف: بابک رواجی، سهیل سروش نیا                                                                              ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۰۰

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۵۷۰

کتبا جدول ها، استاندارد ها و محاسبات قالبسازی -10%

کتاب جدول ها، استاندارد ها و محاسبات قالبسازی | شکوری

۷۰,۰۰۰تومان ۶۳,۰۰۰تومان

مولف: هدایت شکوری                                                                                 ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات:

قطع: وزیری

شابک:

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی -10%

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی | سرایی

۳۵,۰۰۰تومان ۳۱,۵۰۰تومان

مولف: فرشاد سرایی                                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۰۰

قطع: رقعی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۳۷

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی -10%

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی | سرایی

۳۵,۰۰۰تومان ۳۱,۵۰۰تومان

مولف: فرشاد سرایی                                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۸۴

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۹۵

کتاب دینامیک مریام واحدیان -10%

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام ، واحدیان

۱۰۰,۰۰۰تومان ۹۰,۰۰۰تومان

مولفان: مریام، کریگ                                                                                    مترجم: ابراهیم واحدیان

ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۵۱۲

قطع: رحلی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۵۵۶

کتاب استاتیک مریام واحدیان -18%

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک | مریام ، واحدیان

۱۳۰,۰۰۰تومان ۱۰۷,۰۰۰تومان

مولفان: کریگ ، واحدیان                                                                               مترجم: ابراهیم واحدیان

ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۶۸

قطع: رحلی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۳۲۷

کتاب PLC سطح تکمیلی ماهر -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح تکمیلی | ماهر ، فرجی

۱۵۰,۰۰۰تومان ۱۳۵,۰۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، احمد فرجی                                                             ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷۵۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۶۲۴

کتاب PLC سطح پیشرفته ماهر -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح پیشرفته | ماهر ، فرجی

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۳۹,۵۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، احمد فرجی                                                             ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۵۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۲۰