نمایش 1–12 of 153 نتایج

کتاب جامع آزمایشات کاربردی در مامایی ادیب مقدم

۶۰,۰۰۰تومان

مولفان: حدیث سوری نژاد،الهام ادیب مقدم،زیبا رئیسی دهکردی،ریحانه تویسرکانی                                   ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب اصول بالینی در اورژانس های مامایی(case files) دکتر کهن

۵۰,۰۰۰تومان

مولفان: دکتر شهناز کهن، دکتر زیبا رییسی دهکردی، دکتر الهام ادیب

کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی مرادی

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: زهرا مرادی، مریم حیدری سروستانی              ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی نجفی

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: نرجس خاتون دادخواه، فاطمه نجفی                                                      ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب ۵۰۴ واژه ضروری مامایی امانی بابادی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: نجمه امانی بابادی                                                                              ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب تعیین جنسیت دختر؟ می خواهید یا پسر ؟ طاووسی، حسین خانی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: نجمه امانی بابادی، مهرنوش طاووسی، آزاده حسین خانی                           ناشر: آکادمی مامایی

کتاب حاملگی هفته به هفته | زینالی بقا

۳۵,۰۰۰تومان

مترجم: الهام زینالی بقا

انتشارات :حیدری

کتاب درسنامه جامع مامایی جلد دوم |صلاحی- قاسمی

۲۰,۰۰۰تومان

مترجم :دکتر مهرداد صلاحی- دکتر فرحناز قاسمی

انتشارات: حیدری

کتاب درسنامه جامع مامایی جلد اول | صلاحی- قاسمی

مترجم:دکتر مهرداد صلاحی- دکتر فرحناز قاسمی

انتشارات حیدری

کتاب مرجع تکنیک های کمک باروری جلد اول/ شوهام ۲۰۱۸ دکترسعید امانپور- |طرزجانی- عزیزالهی- خسروی زاده

۱۹۰,۰۰۰تومان

مترجم: دکترسعید امانپور- دکتر معصومه دهقان طرزجانی- دکتر سعید عزیزالهی- زهرا خسروی زاده
انتشارات حیدری

کتاب بانک سوالات مامایی |صلاحی

۱۲۰,۰۰۰تومان

مترجم:دکتر مهرداد صلاحی

انتشارات: حیدری

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد دوم | امینی مقدم- پناهی- مریم دلدار-  و همکاران انجمن زنان و مامایی ایران

۱۳۰,۰۰۰تومان

مترجم: سهیلا امینی مقدم- پناهی- دلدار-  همکاران انجمن زنان و مامایی ایران

انتشارات: حیدری