نمایش 1–12 of 309 نتایج

کتاب جامع آزمایشات کاربردی در مامایی ادیب مقدم

۶۰,۰۰۰تومان

مولفان: حدیث سوری نژاد،الهام ادیب مقدم،زیبا رئیسی دهکردی،ریحانه تویسرکانی                                   ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب اصول بالینی در اورژانس های مامایی(case files) دکتر کهن

۵۰,۰۰۰تومان

مولفان: دکتر شهناز کهن، دکتر زیبا رییسی دهکردی، دکتر الهام ادیب

کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی مرادی

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: زهرا مرادی، مریم حیدری سروستانی              ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب نسخه نویسی و دارو شناسی در مامایی نجفی

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: نرجس خاتون دادخواه، فاطمه نجفی                                                      ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب ۵۰۴ واژه ضروری مامایی امانی بابادی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: نجمه امانی بابادی                                                                              ناشر: انتشارات آکادمی مامایی

کتاب تعیین جنسیت دختر؟ می خواهید یا پسر ؟ طاووسی، حسین خانی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: نجمه امانی بابادی، مهرنوش طاووسی، آزاده حسین خانی                           ناشر: آکادمی مامایی

کتاب ملاک های تشخیصی DSM-5|میرزایی

۳۵,۰۰۰تومان

مترجم: دکتر محسن میرزایی

انتشارات:ابن سینا

کتاب فرهنگ جامع شناسی و ماربرد گیاهان دارویی | مظفر

۱۲۰,۰۰۰تومان

مترجم: دکتر مهرداد مظفر

انتشارات:ابن سینا

کتاب راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش شرح حال بیتز ۲۰۱۷ | ابراهیمی دریانی

۳۰,۰۰۰تومان

مترجم دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

انتشارات:ابن سینا 

کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن شرحال باربارا بیتز | ابراهیمی دریانی

۹۸,۰۰۰تومان

مترجم: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

انتشارات:ابن سینا