نمایش 25–36 of 71 نتایج

کتاب الکترونیک ۱ | نشاطی

۸,۵۰۰تومان

مولف: محمدحسن نشاطی                                                                            ناشر: نص

کتاب مبانی الکترونیک ۱ | میرعشقی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: علی میرعشقی                                                                                ناشر: شیخ بهایی

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک ۲ | سدره، اسمیت

۳۹,۰۰۰تومان

مولف: سدره، اسمیت                                                                                 مترجم: محمود دیانی

ناشر: نص

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک ۱ | سدره، اسمیت

۴۹,۰۰۰تومان

مولف: سدره، اسمیت                                                                                   مترجم: محمود دیانی

ناشر: نص

کتاب تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک جلد دوم | شفیعی

۲۴,۵۰۰تومان

مولف: تقی شفیعی                                                                                     ناشر: شیخ بهایی

کتاب تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک جلد اول | شفیعی

۲۴,۵۰۰تومان

مولف: تقی شفیعی                                                                                     ناشر: شیخ بهایی

کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی جلد دوم | دیانی

۴۹,۰۰۰تومان

مولف: محمود دیانی                                                                                     ناشر: نص

کتاب رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی جلد اول | دیانی

۵۹,۰۰۰تومان

مولف: محمود دیانی                                                                                     ناشر: نص

کتاب راهنمای مدارهای الکتریکی جلد اول | مهرداد عابدی

۲۸,۰۰۰تومان

مولف: مهرداد عابدی                                                                                    ناشر: نهردانش

کتاب مدارهای الکتریکی ۲ جلد سوم | عابدی

۶۵,۰۰۰تومان

مولف: مهرداد عابدی                                                                                    ناشر: نهردانش

کتاب مدارهای الکتریکی ۱ جلد دوم | عابدی

۲۸,۵۰۰تومان

مولف: مهرداد عابدی                                                                                     ناشر: نهردانش

کتاب مدارهای الکتریکی ۱ جلد اول | عابدی

۳۵,۰۰۰تومان

مولف: مهرداد عابدی                                                                                     ناشر: نهردانش