نمایش 37–48 of 57 نتایج

کتاب PLC سطح پیشرفته ماهر -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح پیشرفته | ماهر ، فرجی

۹۰۰,۰۰۰تومان ۸۱۰,۰۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، احمد فرجی                                                             ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۶۵۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۲۰

کتاب plc سطح مقدماتی ماهر -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح مقدماتی | ماهر ، فرجی

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۵۵,۰۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ،احمد فرجی

ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۷۳۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۱۳

کتاب تیا پرتال ماهر -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL | ماهر ، بحرینی

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۵۵,۰۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، امیر بحرینی                                                             ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۸۴۰

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۶۵۴۰

کتاب کارور PLC درجه 2 -10%

کتاب کارور PLC درجه ۲ | فرجی

۶۰۰,۰۰۰تومان ۵۴۰,۰۰۰تومان

مولف: احمد فرجی

ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۴۳۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۶۶

کتاب مجموعه پروژه های PLC -10%

کتاب مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS | فرجی

۴۵۰,۰۰۰تومان ۴۰۵,۰۰۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                      ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۲۵۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۶۴

کتاب مرجع کاربردی WINCC -10%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی WINCC v7 | فرجی

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۵۵,۰۰۰تومان

مولف: احمد فرجی

ناشر: نگارنده دانش

تعداد صفحات: ۷۳۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۵۷

کتاب پروژه های PLC و WINCC -10%

کتاب مجموعه پروژه های پیشرفته WINCC و PLC | فرجی

۴۰۰,۰۰۰تومان ۳۶۰,۰۰۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                      ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۷۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۳۵۸

کتاب پروفیباس جلد اول -10%

کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد اول | اسفندیارپور

۵۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۵,۰۰۰تومان

مولف: سعید اسفندیارپور                                                                              ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: پنجم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۳۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۷۳

کتاب پروفیباس جلد دوم -10%

کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد دوم | اسفندیارپور

۳۰۰,۰۰۰تومان ۲۷۰,۰۰۰تومان

مولف: سعید اسفندیارپور                                                                              ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۸۰

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۸۰

کتاب PCS7 جلد اول -10%

کتاب سیستم DCS و سیستم یکپارچه زیمنس PCS7 جلد اول | ماهر

۸۵۰,۰۰۰تومان ۷۶۵,۰۰۰تومان

مولف: محمدرضا ماهر                                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: پنجم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۵۴۴

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۶۰۰۶۸

کتاب PCS7 ماهر جلد دوم -10%

کتاب سیستم DCS و سیستم یکپارچه زیمنس PCS7 جلد دوم | ماهر

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۵۵,۰۰۰تومان

مولف: محمدرضا ماهر                                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: چهارم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۹۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۶۰۰۷۵

کتاب مدباس نگارنده دانش -10%

کتاب شبکه صنعتی مدباس | ماهر ، رفیعیان

۹۵۰,۰۰۰تومان ۸۵۵,۰۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر، حمیدرضا رفیعیان                                                        ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: چهارم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۷۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۱۵۰