نمایش 13–24 of 222 نتایج

کتاب راهنمای مصرف میکروسیلیس در بتن -10%

کتاب راهنمای مصرف میکروسیلیس در بتن | رمضانیانپور ، اعرابی

۱۸,۰۰۰تومان ۱۶,۲۰۰تومان

مولفان: علی اکبر رمضانیانپور،نگین اعرابی                                                      ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۴۴

قطع: رقعی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۴۲

کتاب افزودنی های شیمیایی بتن -10%

کتاب افزودنی های شیمیایی بتن | حیدری ، توکلی

۳۰,۰۰۰تومان ۲۷,۰۰۰تومان

مولفان: علی حیدری، داود توکلی                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۹۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۰۲

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک -10%

کتاب آزمایش های مکانیک خاک | بهنیا ، اعرابی

۵۰,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

مولفان: کامبیز بهنیا، نگین اعرابی                                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۱۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۳۵

کتاب آزمایشگاه سیمان و بتن -10%

کتاب آزمایش های سیمان و بتن (ASTM) | رمضانیانپور ، اعرابی

۷۰,۰۰۰تومان ۶۳,۰۰۰تومان

مولفان: علی اکبر رمضانیانپور، نگین اعرابی                                                      ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۷۸

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۵۱

کتاب تکنولوژی بتن نویل -10%

کتاب تکنولوژی بتن | نویل

۸۰,۰۰۰تومان ۷۲,۰۰۰تومان

مولفان: آدام نویل، جی جی بروکس                                                               مترجمان: علی اکبر رمضانیانپور، نگین اعرابی

ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: چهارم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۲۰

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۸۲

کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی -10%

کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهدارنده مایع | رزاقی

۲۵,۰۰۰تومان ۲۲,۵۰۰تومان

مولف: مهران سیدرزاقی                                                                               ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۱۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۶۰۰۷

کتاب حل مسائل آدامز -10%

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول | آدامز

۴۰,۰۰۰تومان ۳۶,۰۰۰تومان
مولف: آر ای آدامز                                                                                       مترجم: علی اکبر عالم زاده
ناشر: نگارنده دانش
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۴۰۴
قطع: رحلی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۳۳۲۲۲
کتاب حل حساب دیفرانسیل آدامز جلد دوم -10%

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم | آدامز

۹۰,۰۰۰تومان ۸۱,۰۰۰تومان

مولف: آر ای آدامز                                                                                       مترجم: علی اکبر عالم زاده

ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۳۰۸

قطع: رحلی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۳۳۲۳۹

کتاب دیتیلهای ساختمانی | کباری

۵۵,۰۰۰تومان

مولف: سیاوش کباری                                                                                   ناشر: دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری جلد ۳ درجه ۱ | جرجانی

۵۵,۰۰۰تومان

مولف: عبیدالله جرجانی                                                                                  ناشر: دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری جلد ۲ درجه ۱ | جرجانی

۱۵,۰۰۰تومان

مولف: عبیدالله جرجانی                                                                                  ناشر: دانش و فن

کتاب نقشه کشی معماری جلد ۱ درجه ۱ | جرجانی

۷۹,۰۰۰تومان

مولف: عبیدالله جرجانی                                                                                 ناشر: دانش و فن

 

بخش اول (سازه): ۳۵۰۰۰ تومان

بخش دوم (تاسیسات مکانیکی): ۲۹۰۰۰ تومان

بخش سوم(اتوکد): ۱۵۰۰۰ تومان