نمایش 25–36 of 222 نتایج

کتاب نقشه کشی سازه مهارت فنی درجه ۱ | جرجانی

۷۵,۰۰۰تومان

مولف: عبیدالله جرجانی                                                                                 ناشر: دانش و فن

کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان مهارت فنی درجه ۲ | جرجانی

۹۰,۰۰۰تومان

مولف: عبیدالله جرجانی                                                                                 ناشر: دانش و فن

کتاب رسم فنی و نقشه کشی جامع عمران | زمرشیدی

۲۴,۰۰۰تومان

مولف: حسین زمرشیدی                                                                                ناشر: آزاده

کتاب مبانی فتوگرامتری | همراه

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: مجید همراه                                                                                      ناشر: دانشگاه خواجه نصیر

کتاب نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی ۳ | سلیمانی

۴۵,۰۰۰تومان

مولف: علیرضا سلیمانی                                                                                ناشر: آذرخش

کتاب نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی ۲ | سلیمانی

۱۸,۰۰۰تومان

مولف: علیرضا سلیمانی                                                                               ناشر: آذرخش

کتاب نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی ۱ | سلیمانی

۶۰,۰۰۰تومان

مولف: علیرضا سلیمانی                                                                               ناشر: آذرخش

کتاب نقشه برداری مهندسی | دیانت خواه

۴۰,۰۰۰تومان

مولف: محمود دیانت خواه                                                                               ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب نقشه برداری | ذوالفقاری

۲۶,۰۰۰تومان

مولف: محمود ذوالفقاری                                                                                 ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب نقشه برداری| نوبخت

۷۲,۰۰۰تومان

مولف: شمس نوبخت                                                                                   ناشر: دانشگاه علم و صنعت

کتاب آَشنایی با اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه | سوداگر، جناتی

۱۴,۸۰۰تومان

مولف: حسین سوداگر، خسرو جناتی                                                               ناشر: شهرآب

کتاب روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی | بانکی

۸۸,۰۰۰تومان

مترجم: : محمدتقی بانکی                                                                                ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر