نمایش 37–48 of 222 نتایج

کتاب مدیریت پروژه های ساختمانی | هندریکسون

۱۲,۰۰۰تومان

مولف:هندریکسون                                                                                       مترجم: محمدتقی بانکی

ناشر: دانشگاه تهران

کتاب مبانی مدیریت پروژه | گلابچی، حسینی

۶۲,۰۰۰تومان

مولف: محمود گلابچی، سیدضیا حسینی                                                          ناشر: دانشگاه تهران

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه | گلابچی، فرجی

۶۲,۰۰۰تومان

مولف: محمود گلابچی، امیر فرجی                                                                   ناشر: دانشگاه تهران

کتاب سیستم های اجرای پروژه | دورسی

۱۲,۰۰۰تومان

مولف: رابرت دورسی                                                                                    مترجم: محمود گلابچی

ناشر: دانشگاه تهران

کتاب ساختمان ها چگونه عمل می کنند | آلن

۲۰,۰۰۰تومان

مولف: ادوارد آلن                                                                                           مترجم: محمود گلابچی

ناشر: دانشگاه تهران

کتاب فناوری های نوین ساختمانی | گلابچی

۵۰,۰۰۰تومان

مولف: محمود گلابچی                                                                                   ناشر: دانشگاه تهران

کتاب روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات | محمودزاده کنی

۳۰,۰۰۰تومان

مولف: ایرج محمودزاده کنی                                                                             ناشر: دانشگاه تهران

کتاب روش اجزای محدود | محمودزاده کنی

۱۸,۰۰۰تومان

مولف: ایرج محمودزاده کنی                                                                             ناشر:دانشگاه تهران

کتاب روش المان محدود با استفاده از matlab و abaqus | پاک نهاد

۳۵,۰۰۰تومان

مولف: مسعود پاک نهاد                                                                                 ناشر: آزادپیما

کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی اجرای ساختمان های بتن آرمه | سرمدنهری

۱۶,۰۰۰تومان

مولف: امیر سرمدنهری                                                                                  ناشر: سیمای دانش

کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی آرماتور بندی | سرمدنهری

۱۶,۰۰۰تومان

مولف: امیر سرمدنهری                                                                                  ناشر: سیمای دانش

کتاب از سیر تا پیاز ساختمان سازی رمپ، پله و اجرای آن | سرمدنهری

۱۶,۰۰۰تومان

مولف: امیر سرمدنهری                                                                                  ناشر: سیمای دانش