نمایش 61–72 of 222 نتایج

کتاب متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری | ارجمند

۲۲,۰۰۰تومان

مولف: محمدعلی ارجمند                                                                               ناشر: آزاده

کتاب اصول متره و برآورد پروژه های راهسازی | رجبی نژاد، بخردیان

۳۸,۰۰۰تومان

مولف:رجبی نژاد، بخردیان، موسویان                                                                 ناشر: سیمای دانش

کتاب اصول متره و برآورد دانشگاهی | کباری

۷,۰۰۰تومان

مولف: سیاوش کباری                                                                                   ناشر: دانش و فن

کتاب متره، برآورد و آنالیز بها (جلد دوم) | حقایقی

۱۹,۰۰۰تومان

مولف: نصرت الله حقایقی                                                                               ناشر: دانشگاه علم و صنعت

کتاب متره، برآورد و آنالیز بها (جلد اول) | حقایقی

۱۹,۰۰۰تومان

مولف: نصرت الله حقایقی                                                                               ناشر:دانشگاه علم و صنعت

کتاب سدهای خاکی | رحیمی

۴۷,۰۰۰تومان

مولف: حسن رحیمی                                                                                    ناشر: دانشگاه تهران

کتاب طراحی سدهای خاکی | صدرنژاد

۱۱,۰۰۰تومان

مولف: امیرالدین صدرنژاد                                                                                ناشر: دانشگاه رجایی

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته و الاستیسیته | شاکری

۷۵,۰۰۰تومان

مولف: محمود شاکری                                                                                   ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب مبانی تئوری الاستیسیته | سعادت پور

۱۵,۰۰۰تومان

مولف: محمدمهدی سعادت پور                                                                       ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

کتاب راهنمای مبحث ۱۶ | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

۳۵,۰۰۰تومان

مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان                                                  ناشر: دفتر مقررات ملی ساختمان

کتاب راهنمای مبحث ۱۴ | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

۳۵,۰۰۰تومان

مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان                                                 ناشر: دفتر مقررات ملی ساختمان

کتاب راهنمای مبحث ۱۳ | دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

۴۵,۰۰۰تومان

مولف: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان                                          ناشر: دفتر مقررات ملی ساختمان