نمایش 1–12 of 26 نتایج

کتاب متلب علمداری -25%

کتاب کاملترین مرجع آموزشی و کاربردی MATLAB | علمداری

۱۴۵,۰۰۰تومان ۱۰۸,۷۵۰تومان

مولفان: علی اکبر علمداری، نسرین علمداری                                                  ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دهم، ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۷۳۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۸۸

کتاب حل مسائل آدامز -25%

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول | آدامز

۴۰,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان
مولف: آر ای آدامز                                                                                       مترجم: علی اکبر عالم زاده
ناشر: نگارنده دانش
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۲
تعداد صفحات: ۴۰۴
قطع: رحلی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۳۳۲۲۲
کتاب حل حساب دیفرانسیل آدامز جلد دوم -25%

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم | آدامز

۹۰,۰۰۰تومان ۶۷,۵۰۰تومان

مولف: آر ای آدامز                                                                                       مترجم: علی اکبر عالم زاده

ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۳۰۸

قطع: رحلی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۳۳۲۳۹

-25%

کتاب سیستم عامل ربات ROS | عبدالکریمی

۸۵,۰۰۰تومان ۶۳,۷۵۰تومان

مولف: علیرضا عبدالکریمی                                                                            ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۱۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۶۵۹۵

کتاب PLC سطح تکمیلی ماهر -25%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح تکمیلی | ماهر ، فرجی

۱۵۰,۰۰۰تومان ۱۱۲,۵۰۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، احمد فرجی                                                             ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۷۵۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۶۲۴

کتاب PLC سطح پیشرفته ماهر -25%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح پیشرفته | ماهر ، فرجی

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۱۶,۲۵۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، احمد فرجی                                                             ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۵۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۲۰

کتاب plc سطح مقدماتی ماهر -25%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح مقدماتی | ماهر ، فرجی

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۱۶,۲۵۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ،احمد فرجی                                                               ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دهم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۷۳۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۰۱۳

کتاب تیا پرتال ماهر -25%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL | ماهر ، بحرینی

۱۶۵,۰۰۰تومان ۱۲۳,۷۵۰تومان

مولفان: محمدرضا ماهر ، امیر بحرینی                                                             ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۸۴۰

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۸۷۶۵۴۰

کتاب کارور PLC درجه 2 -25%

کتاب کارور PLC درجه ۲ | فرجی

۹۰,۰۰۰تومان ۶۷,۵۰۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                     ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: نهم، ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۴۳۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۲۶۶

کتاب مجموعه پروژه های PLC -25%

کتاب مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS | فرجی

۵۵,۰۰۰تومان ۴۱,۲۵۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                      ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: نهم، ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۵۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۶۴

کتاب مرجع کاربردی WINCC -25%

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی WINCC v7 | فرجی

۱۵۵,۰۰۰تومان ۱۱۶,۲۵۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                     ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: ششم، ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۷۳۶

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۴۵۷

کتاب پروژه های PLC و WINCC -25%

کتاب مجموعه پروژه های پیشرفته WINCC و PLC | فرجی

۵۵,۰۰۰تومان ۴۱,۲۵۰تومان

مولف: احمد فرجی                                                                                      ناشر: نگارنده دانش

نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۷۲

قطع: وزیری

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۹۰۳۵۸